Menu Close

HỌC BỔNG TRỰC TUYẾN ƯƠM MẦM TÀI NĂNG

Chào mừng năm học mới 2020-2021, Trung tâm Ngoại Ngữ Tài Năng BEST trao tặng Học bổng trực tuyến ƯƠM MẦM TÀI NĂNG cho tất cả các bạn học sinh trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long.

Học bổng trực truyến ƯƠM MẦM TÀI NĂNG của BEST có 3 hạng mục:

  • HỌC BỔNG 30% HỌC PHÍ: gồm

– 5 học sinh đạt điểm cao nhất Tuyển sinh lớp10 của các trường THPT trong tỉnh Vĩnh Long;

– 5 học sinh đạt điểm cao nhất Tuyển sinh lớp10 của các lớp chuyên trường THPT chuyên NBK.

– Tất cả học sinh có sổ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn

  • HỌC BỔNG 20% HỌC PHÍ: gồm

– 5 học sinh xuất sắc mỗi lớp tại các trường trong tỉnh Vĩnh Long;

– 1 học sinh xuất sắc nhất khóa học trước;

– Tất cả học sinh là con CB-GV-NV ngành giáo dục.

  • HỌC BỔNG KHÁC: gồm

– Học sinh mới đăng ký học khóa đầu tiên: 15% HP

– Học sinh tái đăng ký các khóa: 10% HP

– Tất cả học sinh ngoài Tỉnh: 10% HP

Best Vĩnh Long